Iňlis dili

Objectives

Iňlis dili kurslarymyz çagalar üçin tapgyrlara bölünýärler. Let's Begin, Let's Go 1,2,3,4,5,6 görnüşlerinde sapaklary berýäris we her tapgyryň gidişi 1 möwsümi öz içine alýar