Gyşky tapgyryň başlanmagyna galan wagt:

Täzelikler

"Päk Nesil" 2 sany täze dil merkezlerini açdy

"Päk nesil" okuw merkeziniň 2 sany täze okuw merkezleri ýakynda Siziň hyzmatyňyzda. "Päk Nesil" Dil merkezi Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolynyň 152-nji jaýynyň 2-nji...

Giňişleýin oka →

Kiçi tennis ýaryşyň çempionlary

2018-nji ýylyň Maý aýynyň 6-na Päk Nesil okuw merkeziniň Bereket şahamçasynda Kiçi tennis boýunça bäsleşik geçirildi. Bu bäsleşikde ýeňijilerimiz: 3-nji ýer, Beginner synpyň okuw...

Giňişleýin oka →