Gyşky tapgyryň başlanmagyna galan wagt:

Kurslarymyz

Täzelikler

"Päk Nesil" 2 sany täze dil merkezlerini açdy

"Päk nesil" okuw merkeziniň 2 sany täze okuw merkezleri ýakynda Siziň hyzmatyňyzda. "Päk Nesil" Dil merkezi Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolynyň 152-nji jaýynyň 2-nji...

Kiçi tennis ýaryşyň çempionlary

2018-nji ýylyň Maý aýynyň 6-na Päk Nesil okuw merkeziniň Bereket şahamçasynda Kiçi tennis boýunça bäsleşik geçirildi. Bu bäsleşikde ýeňijilerimiz: 3-nji ýer, Beginner synpyň okuw...

Çäreler

'Selfie' suraty düşürmek

Ýeri: Päk Nesil Wagty: 12.05.2018 ...

Kiçi tennis bäsleşigi

Ýeri: Päk Nesil Bereket Dil Merkezi Wagty: Maý aýynyň 6-na sagat 11:00 ...

Ýaňlan "Päk Nesil"

Ýeri: Türkmenistan Kinokonsert zaly Wagty: 28-nji Aprel, sagat 18:00 ...


  • Päk Nesil Dil Merkezi Bereket 95 54 53, 95 54 54
  • Päk Nesil Dil Merkezi Rysgal Bank 96 49 59, 96 49 79
  • Päk Nesil Çagalar Dil Merkezi 28 13 70, 28 13 71