Kompýuter sowatlylygy

Kompýuter sowatlylygy

  • s4.png
  • with Şanazar Şajykow
  • Class size: 15-20

Kompýuter sowatlylygy

Döwrebap zamanda kompýuter biziň çar tarapymyzy gurşap alýar. Kompýuteri bilmek dünýäniň ähli künjeginde zerur gural bolup durýar. Şonuň üçin hem biz okuwçylarymyzy döwrebap tehnologiýalar bilen tanyşdyrmak üçin Kompýuter sowatlylygy okuwyny açdyk. Birinji tapgyrda Word, Excel programmalary bilen işlemegi öwrenersiňiz. Ikinji tapgyrda bolsa Power Point, Photoshop ýaly programmalary öwrenersiňiz. Üçünji tapgyrda dizaýn gurallary, ýagny AutoCAD, 3Ds MAX we ş.m. programmalary öwrenip gelejekde öz işiňizde giňden peýdalanarsyňyz.

Döwrebap zamanda kompýuter biziň çar tarapymyzy gurşap alýar. Kompýuteri bilmek dünýäniň ähli künjeginde zerur gural bolup durýar. Şonuň üçin hem biz okuwçylarymyzy döwrebap tehnologiýalar bilen tanyşdyrmak üçin Kompýuter sowatlylygy okuwyny açdyk. Birinji tapgyrda Word, Excel programmalary bilen işlemegi öwrenersiňiz. Ikinji tapgyrda bolsa Power Point, Photoshop ýaly programmalary öwrenersiňiz. Üçünji tapgyrda dizaýn gurallary, ýagny AutoCAD, 3Ds MAX we ş.m. programmalary öwrenip gelejekde öz işiňizde giňden peýdalanarsyňyz.

Döwrebap zamanda kompýuter biziň çar tarapymyzy gurşap alýar. Kompýuteri bilmek dünýäniň ähli künjeginde zerur gural bolup durýar. Şonuň üçin hem biz okuwçylarymyzy döwrebap tehnologiýalar bilen tanyşdyrmak üçin Kompýuter sowatlylygy okuwyny açdyk. Birinji tapgyrda Word, Excel programmalary bilen işlemegi öwrenersiňiz. Ikinji tapgyrda bolsa Power Point, Photoshop ýaly programmalary öwrenersiňiz. Üçünji tapgyrda dizaýn gurallary, ýagny AutoCAD, 3Ds MAX we ş.m. programmalary öwrenip gelejekde öz işiňizde giňden peýdalanarsyňyz.

Iň täze habarlar

xs4.png
Bugün el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi

20.11.2017 7:18 pm

xs4.png
Hamburger Party

08.05.2017 6:00 pm

xs4.png
"Päk Nesil" 2 sany täze merkez açýar

08.05.2017 1:20 am

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri:

Pak-nesil Copyright© 2017 All Rights Reserved.