Bugün el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi

Bugün el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi

blog-post-ip1.jpg

Bugün çagalar üçin Päk Nesil okuw merkezinde el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi. Bu çärede çagalar özleriniň hünär başarnyklaryny kagyzlar arkaly görkezdiler.

blog-single.jpg

Çagalar öz el hünär başarnyklaryny doly derejede özleşdirip gelejekde hem has köp işleri amala aşyrjakdyklaryna söz berdiler.

Bugün çagalar üçin Päk Nesil okuw merkezinde el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi. Bu çärede çagalar özleriniň hünär başarnyklaryny kagyzlar arkaly görkezdiler.

El hünäri çagalaryň aňynyň ösmegine goltgy berýär.

Begenc Jorayew

Çäräniň soňunda çagalar we olaryň mugallymlary öz ileriniň sergisini gurnadylarKöpçülikleýin habar beriş serişdeleri:

Pak-nesil Copyright© 2017 All Rights Reserved.