Kiçiler üçin Matematika

Kiçiler üçin Matematika

  • s4.png
  • with Merjen Begliýewa
  • Class Size: 15-20

Kiçiler üçin Matematika

Matematika sapagy çagaňyzyň aňynyň ösmeginde möhüm orun eýeleýär. Biziň çagalar üçin taýýarlan matematika okuwymyz sanlardan başlap, sanlaryň durmuşdaky zatlar bilen arabaglanşygy düşündirilýär. Başda sanlar bilen başlap, arifmetika sowallary bilen dowam edýäris. Logiki mysallar arkaly çagalaryň düşünmek ukyby baýlaşdyrylýar.

Matematika sapagy çagaňyzyň aňynyň ösmeginde möhüm orun eýeleýär. Biziň çagalar üçin taýýarlan matematika okuwymyz sanlardan başlap, sanlaryň durmuşdaky zatlar bilen arabaglanşygy düşündirilýär. Başda sanlar bilen başlap, arifmetika sowallary bilen dowam edýäris. Logiki mysallar arkaly çagalaryň düşünmek ukyby baýlaşdyrylýar.

Matematika sapagy çagaňyzyň aňynyň ösmeginde möhüm orun eýeleýär. Biziň çagalar üçin taýýarlan matematika okuwymyz sanlardan başlap, sanlaryň durmuşdaky zatlar bilen arabaglanşygy düşündirilýär. Başda sanlar bilen başlap, arifmetika sowallary bilen dowam edýäris. Logiki mysallar arkaly çagalaryň düşünmek ukyby baýlaşdyrylýar.

Iň täze habarlar

xs4.png
Bugün el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi

20.11.2017 7:18 pm

xs4.png
Hamburger Party

08.05.2017 6:00 pm

xs4.png
"Päk Nesil" 2 sany täze merkez açýar

08.05.2017 1:20 am

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri:

Pak-nesil Copyright© 2017 All Rights Reserved.